Veiksmai, kai nuomininkas neatiduoda daikto laiku ir neatlygina už padarytą žalą

EMEI.lt yra nuomos platforma, kurioje galima nuomoti įvairius daiktus ir gauti papildomų pajamų. Tačiau svarbu suprasti, kad EMEI.lt neprisiima jokios atsakomybės už tarp šalių kylančius klausimus, kurie nėra aptarti Naudojimosi taisyklėse. Tai reiškia, kad vartotojai yra visiškai atsakingi už sudarytas nuomos sutartis ir jų vykdymą, o EMEI.lt veikia kaip tarpininkas.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad EMEI.lt neatsako už atsiradusius nuostolius ar padarinius dėl netinkamo nuomos sutarties įvykdymo arba jų vykdymo trūkumų. Vartotojai neturi teisės reikalauti iš EMEI.lt atlyginimo už patirtus nuostolius, jei nepaisė rekomendacijų ir nesilaikė Naudojimosi taisyklių.

Taigi, jei iškyla problema su Nuomininku, kuris nepagrįstai negrąžina daikto arba grąžina sugadintą daiktą, Daikto savininkas gali imtis šių veiksmų:

  1. Užpildyti pirminę teisinę pretenziją ir pasirašytą išsiųsti Nuomininkui el. paštu ir registruotu laišku gyvenamosios vietos adresu.

  2. Praėjus 10 dienų nuo pirminės teisinės pretenzijos išsiuntimo, išsiųsti Nuomininkui raginimą/priminimą atlyginti padarytą turtinę žalą.

  3. Jei Nuomininkas nepateikia žalos atlyginimo arba neatlieka atlyginimo geranoriškai, Jums reikės kreiptis į teismą ir pateikti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Galite rasti išsamią informaciją apie teismo įsakymo parengimą ir pateikimą Lietuvos antstolių rūmų internetinėje svetainėje.

Reikia pabrėžti, kad visi vykdomieji dokumentai ir jų pateikimas antstoliui turi būti atliekami pagal Lietuvos teisės aktus. EMEI.lt platforma suteikia gaires ir informaciją, tačiau neįsipareigoja dalyvauti ar užtikrinti sėkmingą nuomos sutarties vykdymą. Būdamas Daikto savininku, turėtumėte laikytis teisinių nuostatų ir konsultuotis su profesionalais dėl bet kokių teisinių klausimų.