Kaip atšaukti rezervaciją?

Norint atšaukti rezervaciją, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Suraskite rezervaciją, kurią norite atšaukti. Tai galima padaryti atidarant rezervaciją per pranešimų langą arba ieškant rezervacijos gautose užklausose, jei esate nuomininkas, arba išsiųstose užklausose, jei esate nuomotojas.

 2. Raskite norimą rezervaciją ir paspauskite ant jos:

  • Jei rezervacijos statusas yra “Laukiama atsakymo”, tai reiškia, kad rezervaciją galima nutraukti.
  • Paspauskite raudoną mygtuką “Atšaukti”.
 3. Atlikus šiuos veiksmus, jums bus pateikta informacija apie atšauktą rezervaciją.

Jei rezervacija jau buvo priimta, jos keisti nebegalima. Tačiau galite atšaukti sutarties pasirašymą. Veiksmai tai atlikti:

 1. Suraskite nuomos sutartį, kuri buvo sukurta pagal rezervaciją. Tai galima padaryti per “Nuomos sutartys” puslapį, kurioje rasite visus jūsų sudarytus sutarčių įrašus.

 2. Paspauskite ant norimos sutarties, kad atidarytumėte informacijos puslapį apie nuomą.

 3. Jei sutartis dar nebuvo pasirašyta, jūs galite atšaukti sutartį per platformą. Raskite ir paspauskite mygtuką “Atšaukti”.

 4. Jei sutartis jau buvo pasirašyta, turėtumėte vadovautis nuomos sutarties nutraukimo sąlygomis, kurios gali apimti rašytinį pranešimą arba tiesioginį susisiekimą su kitos šalies dalyviu. Susisiekite su kitą šalį, su kuria sudarėte sutartį, ir praneškite apie savo norą nutraukti sutartį. Laikykitės šių instrukcijų, kad būtų tinkamai vykdomas sutarties nutraukimas.

Pabrėžiama, kad sutarties atšaukimas per platformą yra galimas tik prieš sutarties pasirašymą. Po pasirašymo, bet kokie sutarties nutraukimo veiksmai turėtų būti vykdomi remiantis nuomos sutarties sąlygomis ir susitarimais tarp sutarčių šalių.

Stenkitės vengti atlikinėti rezervacijų atšaukimus be rimtos priežasties, nes tai gali lemti vartotojo paskyros blokavimą. Praneškite vartotojui apie atšaukimo pasekmes ir svarbiausia, kad atšaukimai būtų daromi tik tais atvejais, kai tai yra būtina ir pagrįsta rimtomis priežastimis.

1 Like